Over Babylon

De kring

Ontstaansgeschiedenis

Het is intussen een tijdje geleden dat er een herstructurering van de universitaire opleidingen plaatsvond. Die werd de BaMa-herstructurering genoemd en dat ze flink gerommeld heeft in het kringleven van de faculteit Letteren, moet je ons niet komen vertellen. Je moet het maar voor hebben: je zit rustig je pintje te nuttigen in de fak en plots word je voor het voldongen feit gezet dat je kring, waar je toch enig diepgeworteld chauvinisme voor koestert, ermee ophoudt. Als een studierichting stopt te bestaan, dan heeft het immers weinig zin de kring van die studierichting kunstmatig in leven te houden. In diezelfde fak, bij de ondertussen lauwe pint en de melancholische CD van dienst, ontmoetten wij onze soortgenoten. Germania, Romania, Klio en in mindere mate Historia, allen moesten zij hervormen. Na de machteloze neerslachtigheid van de eerste uren werd het halflege glas opzij geschoven en staken we de koppen samen. Het vervolg kent u. De ervaring, de passie en de liefde van de vorige drie filologische kringen zijn gebundeld in een nieuwe sterke kring waar u heden dage niet meer naast kan kijken: Babylon!

Wie mag zich nu eigenlijk Babyloniër noemen? Babylon is de kring voor alle bachelorstudenten taal- en letterkunde. Ook de studenten in de volgende afstudeerrichtingen mogen zich fier lid van Babylon noemen: Master in de taal- en letterkunde, Master in de taalkunde, Master in de Westerse literatuur, Master in de culturele studies en Master in de bedrijfscommunicatie.

Filologen, academici, taalkundigen, literatoren en wetenschappers, maar bovenal: Babyloniërs.

Overzicht presides

Het schild

Op de linkerzijde van het schild staat een toren; een verwijzing naar de Toren van Babel en de Babylonische spraakverwarring. Die laatste is volgens Genesis de oorsprong van de verscheidenheid van de menselijke talen, wat natuurlijk het vakdomein van de studenten Taal- en Letterkunde is. Het wit van de toren en het blauw van de achtergrond zijn overigens de kleuren van onze alma mater, de KU Leuven.

Het geel op de rechterzijde is de kleur de Faculteit Letteren. De acht sterren verwijzen naar de acht talen die oorspronkelijk in onze opleiding werden onderwezen: Spaans, Italiaans, Latijn, Frans, Grieks, Engels, Duits en Nederlands. In 2016 werd Hebreeuws de negende taal. De vulpen en de veer op de wimpel verwijzen naar de literatuur, waar wij ons natuurlijk in verdiepen.

Het monogram in de gele cirkel in het midden is samengesteld uit de letters G, R, en K. Zij staan symbool voor de continuïteit met het verleden: de drie faculteitskringen Germania, Romania en Klio, die zich in 2004 verenigden tot Babylon.

Praktische informatie

Hier vindt u wat praktische informatie die cruciaal is voor een nieuw Babylonjaar:

Het presidium staat in voor de dagelijkse werking van Babylon. Er zijn een heleboel functies binnen dat presidium die elk hun eigen steentje bijdragen om ervoor te zorgen dat de taal- en letterkundestudenten in Leuven een fantastisch jaar voor de boeg hebben. Benieuwd wie dit jaar die taken opneemt?

Bekijk de huidige ploeg!

Natuurlijk hebben wij zoals de traditie het voorschrijft ook een kringlied dat je op elke cantus uit volle borst kan meezingen!

Leer ons kringlied!