Studentenraad KU Leuven

De Studentenraad KU Leuven

Stura

De Studentenraad KU Leuven (Stura) is de decretale studentenraad van de KU Leuven en staat in voor de vertegenwoordiging van alle KU Leuvenstudenten, ongeacht hun faculteit of campus. Ze verzorgt de vertegenwoordiging op het niveau van de onderwijsinstelling (i.e. de KU Leuven) en op Vlaams niveau. Stura bestaat uit een ploeg mandatarissen die plaats nemen in een (of meerdere) van de vele universiteitsbrede beslissingsorganen van de KU Leuven zoals de Academische Raad, de Onderwijsraad etc.

De Stura-AV

De Algemene Vergadering (AV) van Stura is, zoals CORaaL dat is op het niveau van de faculteit, het kloppend hart van de studentenvertegenwoordiging op het niveau van de onderwijsinstelling. Vertegenwoordigers van alle zestien faculteiten komen er samen om universiteitsbrede onderwijsthema's te bespreken zoals de derde examenperiode en het Onderwijs- en Examenreglement (OER), maar ook thema's op vlak van diversiteit, duurzaamheid en internationalisering komen aan bod.

De facultaire vertegenwoordigers in de Stura-AV nemen op basis van stemmingen standpunten in over bepaalde thema's. De Stura-mandatarissen verdedigen vervolgens die standpunten in de relevante beslissingsorganen.

Het STOF en het STAP

Stura last ook regelmatig andere bijeenkomsten in waar thema's uitvoeriger besproken kunnen worden ter voorbereiding van de AV. Het Studentenoverlegforum (STOF) bespreekt typisch brede onderwijsthema's (al kunnen ook andere thema's aan bod komen) die een grondigere bespreking nodig hebben dan mogelijk is op de Algemene Vergadering. Op die manier kunnen grote discussiepunten op voorhand uitgelicht worden zodat de facultaire vertegenwoordigers ten rade kunnen gaan bij hun achterban. Het Studentenaperitief (STAP) is een enigszins toegankelijker evenement waar een universiteitsbreed thema centraal staat dat toegelicht wordt door externe sprekers of experten.

Raden

De Studentenraad KU Leuven staat in voor de studentenvertegenwoordiging in de universiteitsbrede organen van de KU Leuven. Haar mandatarissen zetelen in tal van raden, waarvan allicht de belangrijkste (al zijn ze natuurlijk allemaal belangrijk) de Academische Raad en de Onderwijsraad zijn.

De Academische Raad

De Academische Raad (AR) is (vergelijkbaar met de Faculteitsraad op faculteitsniveau) het hoogste beslissingsorgaan van de KU Leuven en heeft de laatste zeg over universiteitsbrede materie. De AR wordt daarvoor bijgestaan door een aantal adviesraden, zoals de Onderwijsraad en de Diversiteitsraad.

In de Academische Raad zetelen alle vicerectoren en decanen van de universiteit, de Algemeen Beheerder en de Academische Beheerders en een aantal vertegenwoordigers van het personeel. Er zetelen vier studenten in de AR: één student van elke groep van de universiteit (Humane Wetenschappen, Biomedische Wetenschappen en Wetenschap en Technologie) en de ondervoorzitter van Stura. De AR wordt voorgezeten door de rector: Rik Torfs.

De Onderwijsraad

De Onderwijsraad (OWR) is de adviesraad van de Academische Raad die beslast is met onderwijsbeleid. Ze is vergelijkbaar met de POC's verantwoordelijk voor het uitspreken van adviezen op het gebied van Onderwijs die dan later gestemd worden op de AR.

In de OWR zetelen de vicerectoren Onderwijsbeleid en Studentenbeleid en alle vicedecanen belast met Onderwijs als vertegenwoordigers van hun faculteit. Voor onze faculteit is dat Liesbet Heyvaert. Er zetelen ook vijf studenten in de OWR: twee van Humane Wetenschappen, één van Biomedische Wetenschappen, één van Wetenschap en Technologie en één van een externe campus (i.e. een KU Leuvenstudent die op een andere campus dan Leuven studeert.)

Ook in de meeste andere adviesraden zetelen mandatarissen van de Studentenraad KU Leuven. Het gaat om:

Ook in andere universiteitsbrede organen is de Studentenraad KU Leuven actief.

Vertegenwoordigers

Bekijk hier wie jou vertegenwoordigt in de Algemene Vergadering van Stura.

Je kandidaat stellen voor een vacante plek? Klik hier!

AV Stura KU Leuven (fractie Taal- en letterkunde binnen CORaaL)

Voor een overzicht van de mandatarissen van de Studentenraad KU Leuven en meer informatie over haar werking kan je terecht op www.sturakuleuven.be.