POC Taal- en letterkunde

De POC

Bevoegdheden

De Permanente OnderwijsCommissie (POC) Taal- en letterkunde is bevoegd voor de kwaliteitscontrole van de opleidingen Bachelor in de taal- en letterkunde, Master in de taal- en letterkunde, Master in de taalkunde, Master in de Westerse literatuur en Master of linguistics and literature: English. Het is de plaats waar studenten en onderwijzend personeel samen komen om de opleidingen in hun totaliteit te evalueren en verbeteren. Een dossier dat bijvoorbeeld door de POC behandeld wordt, is het invoeren van een keuzevak Taal en tekst III in de bacheloropleiding. De POC Taal- en letterkunde heeft echter niet zelf het laatste zegje, maar spreekt slechts adviezen uit die ze doorgeeft aan de (sub)Faculteitsraad van de faculteit Letteren.

Samenstelling

De POC Taal- en letterkunde bestaat uit elf stemhebbende leden van het ZAP (i.e. de professoren), drie vertegenwoordigers van het ABAP (i.e. de assistenten) en een aantal studentenvertegenwoordigers. De studenten maken steeds een derde van de vergadering uit, wat neerkomt op zeven studentenvertegenwoordigers. De elf stemhebbende ZAP-leden zijn de voorzitters van de elf curriculumcommissies; zij spreken op de POC dan ook namens hun CC. Daarnaast zetelen een ZAP-lid van de campus Kortrijk en de monitoren van Taal- en letterkunde in de POC als waarnemers. De vergadering wordt voorgezeten door de programmadirecteur: Jan Papy.

De curriculumcommissies

Zoals de POC zich buigt over opleidingsbrede materie, zo buigen de curriculumcommissies (CC's) zich over materie die slechts een gedeelte van de opleiding beslaat. Negen CC's zijn verantwoordelijk voor het curriculum van de talen die aangeboden worden in onze opleidingen; twee CC's zijn verantwoordelijk voor de disciplinegebonden vakken van de opleidingen: de CC ATW en de CC ALW. In de CC's zetelen alle ZAP-leden die actief zijn in het curriculum van de CC in kwestie. Aangezien de studenten ook hier steeds een derde van de vergadering uitmaken en het aantal docenten verschilt per CC, zetelen er in elke CC een ander aantal studentenvertegenwoordigers. De CC's spreken adviezen uit voor de POC Taal- en letterkunde.

Vertegenwoordigers

Bekijk hier wie jou vertegenwoordigt in de verschillende raden van onze opleiding.

Je kandidaat stellen voor een vacante plek? Klik hier!

POC Taal- en letterkunde

POC-bureau Taal- en letterkunde

CC Spaans

CC Italiaans

CC Frans

CC Latijn

CC Grieks

CC Engels

CC Duits

CC Nederlands

CC Hebreeuws

CC ATW

CC ALW