Faculteit Letteren

De faculteit Letteren

De Faculteitsraad en Subfaculteitsraad

De Faculteitsraad (FR) is traditioneel het hoogste beslissingsorgaan van de faculteit. Sinds de integratie van de academische hogeschoolopleidingen in 2013 beschikt onze faculteit echter over meerdere campussen, zijnde Leuven, Brussel, Antwerpen en Kortrijk. De campussen vormen zogenaamde "subfaculteiten" die elk hun eigen Subfaculteitsraad (sFR) hebben. Enige uitzondering daarin zijn Leuven en Kortrijk die samen één subfaculteit vormen en dus ook één sFR delen. De Subfaculteitsraad Letteren @Leuven-Kortrijk is dus het hoogste orgaan van onze subfaculteit en is de plaats waar de adviezen van de verschillende POC's gebundeld en gestemd worden. Ook subfaculteitsbrede materie komt hier uiteraard aan de orde. De eigenlijke Faculteitsraad die alle subfaculteiten overspant behandelt enkel materie die de gehele faculteit aanbelangt (zoals het verkiezen van een nieuwe decaan) en komt slechts zelden samen.

De (sub)Faculteitsraad bestaat uit alle ZAP-leden (i.e. alle professoren) van de (sub)faculteit, een aantal vertegenwoordigers van het ABAP (i.e. de assistenten) en het ATP (i.e. het administratief personeel) en studentenvertegenwoordigers. De studenten beschikken steeds over 10% van het aantal stemmen. De vergadering wordt voorgezeten door de (campus)decaan: Jo Tollebeek.

De Didactische Commissie

De Didactische Commissie (DC) is de facultaire POC van de faculteit Letteren en overkoepelt alle opleidings-POC's van onze faculteit. Ze bereidt alle belangrijke onderwijsgerelateerde beslissingen op facultair niveau voor en bespreekt de beslissingen van de afzonderlijke opleidings-POC's. Je zou ze dus kunnen bekijken als de “onderwijsvariant” van de Faculteitsraad.

De Didactische Commissie bestaat uit vertegenwoordigers van de opleidings-POC's, zijnde de programmadirecteurs en een studentenvertegenwoordiger uit elke POC. De vergadering wordt verder aangevuld met drie vertegenwoordigers van het ZAP, drie van het ABAP en één van de dienst studiebegeleiding. Daarnaast zetelt de (onder)voorzitter van CORaaL in de DC als waarnemer. De vergadering wordt voorgezeten door de vicedecaan Onderwijs: Liesbet Heyvaert.

Het Faculteitsbestuur

Het Faculteitsbestuur (FB) staat in voor het dagelijks bestuur van de faculteit. Ze neemt bijvoorbeeld beslissingen over de praktische organisatie van het onderwijs aan de faculteit.

Het Faculteitsbestuur bestaat uit de decanaatsploeg, zijnde de decaan en zijn vicedecanen voor Onderwijs, Onderzoek en Internationalisering. Daarnaast zetelen er in het FB de campusdecanen van de campussen Brussel en Antwerpen en vertegenwoordigers van de Onderzoekseenheden van de Faculteit (vb. Taalkunde, Literatuurwetenschap, Geschiedenis etc.) Er zetelen ook twee studentenvertegenwoordigers in het FB: de voorzitter en ondervoorzitter van CORaaL.

CORaaL

Het Facultair Overlegorgaan

De CampusOverkoepelende Raad Letteren (CORaaL) is het Facultair Overlegorgaan (FO) van de studenten van de faculteit Letteren en is het kloppend hart van de facultaire studentenvertegenwoordiging aan onze faculteit. Als het officiële FO van de faculteit Letteren maakt ze bovendien deel uit van de Algemene Vergadering (AV) van de Studentenraad KU Leuven (Stura). CORaaL groepeert vertegenwoordigers van de verschillende opleidingen en campussen van de faculteit om te overleggen over faculteitsbrede materie en om de AV van Stura voor te bereiden.

Samenstelling

CORaaL bestaat uit studentenvertegenwoordigers van de verschillende opleidingen en campussen van de faculteit Letteren. Vanuit Leuven zetelen er vertegenwoordigers van de opleidingen Taal- en letterkunde, Geschiedenis, Taal- en regiostudies, Archeologie, Kunstwetenschappen, Musicologie, Bedrijfscommunicatie, Culturele studies en de Specifieke lerarenopleiding. Daarnaast sturen ook de campussen Antwerpen, Kortrijk en Brussel een delegatie vertegenwoordigers.

Vertegenwoordigers

Bekijk hier wie jou vertegenwoordigt in de verschillende raden van onze faculteit.

Je kandidaat stellen voor een vacante plek? Klik hier!

sFR Letteren @Leuven-Kortrijk (fractie Taal- en letterkunde)

Didactische Commissie Letteren (vanuit de POC Taal- en letterkunde)

CORaaL