Onderwijs

Als onderwijsvertegenwoordigers is het onze taak jullie mening over te brengen naar alle raden waar we in zetelen. Hoe proberen we dat zo goed mogelijk te doen? Leer meer over onze vergaderstructuur en welke rol jij kan spelen!

Leer meer over onderwijsvertegenwoordiging!

In de eerste plaats vertegenwoordigen we jullie in de POC Taal- en letterkunde en haar curriculumcommissies. Wat gebeurt er daar net en wie verdedigt er jouw standpunten?

Leer meer over de POC!

Ook aan de faculteit Letteren word je vertegenwoordigd, onder andere via de CampusOverkoepelende Raad Letteren. Wie zetelt er voor jou in CORaaL en wat gebeurt er op die vergaderingen?

Leer meer over facultaire vertegenwoordiging!

Ten slotte zorgen we er dankzij de Studentenraad KU Leuven ook voor dat je mening over universiteitsbrede materie tot bij de juiste personen geraakt. Wat is Stura en hoe werkt het?

Leer meer over Stura!